Home » Quán Bò Ông Minh Đà Lạt

Tag: Quán Bò Ông Minh Đà Lạt

Bò Tơ Ông Minh

ĐẠI TIỆC LẨU ĐỒNG GIÁ 99K – BÒ TƠ ÔNG MINH Áp dụng CẢ NGÀY ( từ 10-23h ) trong tất cả các ngày trong tuần. Một phần lẩu bao gồm: – Đĩa nhân lẩu phủ phê ( Cam kết […]