Home » Quán cà phê Dưới Tán Thông Già

Tag: Quán cà phê Dưới Tán Thông Già

Dưới Tán Thông Già Coffee House

Vừa bước vô tiệm là có ngay một chiếc “welcome table” (bàn chào đón), cùng với giấy ăn và kẹo ngậm miễn phí. Tui để ý, thấy ai ghé tiệm tui cũng đều chụp ở đây checkin hết trơn. Và […]