Home » Cà phê Nhà Bên Suối

Tag: Cà phê Nhà Bên Suối

Tiệm cà phê Nhà Bên Suối

Con đường vào Nhà Bên Suối dạo này có gì khác? Vì mấy hổm rày trời mưa liên tục, đường chính vào Tiệm khá là khó di chuyển. Nên Tiệm đã có một con đường tắt nhỏ, để các bạn […]